آرامگاه فردوسی
  • عکس های آرامگاه فردوسی

    عکس های آرامگاه فردوسی   ابوالقاسم فردوسی، شاعر ایرانی در سال ۳۲۹ ه.ق در توس خراسان متولد شد و در سا ...

    عکس های آرامگاه فردوسی   ابوالقاسم فردوسی، شاعر ایرانی در سال ۳۲۹ ه.ق در توس خراسان متولد شد و در سال ۴۱۶  در گذشت    آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی در میان باغی مصفا به فاصله ۲۰ کیلومتر ...

    بیشتر بخوانید