آثارباستانی یزد
  • عکس بازارهای تاریخی یزد

    عکس بازارهای تاریخی یزد بازارهای تاریخی یزد، هنر کهن معماری ایران اسلامی را با مناره‌ها و بادگیرهای زیبای ...

    عکس بازارهای تاریخی یزد بازارهای تاریخی یزد، هنر کهن معماری ایران اسلامی را با مناره‌ها و بادگیرهای زیبایش، به رخ گردشگران می‌کشاند. شهر تاریخی یزد یکی از بهترین شهرهای خشتی جهان است که همواره به عنوا ...

    بیشتر بخوانید